Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Banská Bystrica hrad

Bystritza, Neusohl


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Banská Bystrica | Obec: Banská Bystrica

Stručný popis:
Mestský hrad, charakteristická dominanta a symbol historického jadra Banskej Bystrice s typickou siluetou dvojice cibuľovitých veží, situovaný hore na námestí., Banská Bystrica
História:
Mestský hrad vznikol popri pôvodnej baníckej osade, ktorá predchádzala založeniu mesta. Už v tých časoch tu stál farský kostol Panny Márie, ktorý sa neskôr, koncom stredoveku stal centrom novej pevnosti. Funkciou mestského hradu bolo chrániť výnosy z tažby drahých kovov, najmä z medi a striebra, a kráľovskú pokladnicu. Sídlil tu zástupca kráľa a cirkvi, schádzala sa tu mestská rada. Jednotlivé budovy rôznorodej funkcie obohnali spoločným opevnením, ktoré chránilo patriciát pred vonkajšími nepriateľmi i vnútornými nepokojmi, najmä počas baníckych vzbúr. 
Bouttatsova rytina Drevorez z konca 18.storočia Thomas Enders 2 pol. 19. storočia Fotografia z 20.storočia Fotografia z 20.storočia
Exteriér:

Areál mestského hradu sa skladá z kostola Panny Márie, tzv. Matejovho domu, tzv. slovenského kostola, radnice, budovy fary a kamenného opevnenia s baštami, vstupnou bránou s barbakanom, ktorým sa do areálu vchádzalo. Najstaršou budovou je neskororománsky farský kostol P. Márie z druhej polovice 13.stor. Pôvodne ho obklopoval cintorín, na ktorom až do minulého storočia stála románska kostnica. Bystrickí mešťania, inšpirovaní vzorom mestského hradu v Kremnici, opevnili v poslednej tretine 15.stor. priestor okolo farského kostola a postavili tu dalšie budovy patriace samospráve banských miest, mestskej správe a kráľovi: gotický dom kráľa Mateja (nazývaný aj Matejov dom) vznikol v r.1479, mestská radnica okolo r.1500; krátko predtým, 1492, dostavali kostol sv. Kríža, nazývaný aj slovenský kostol, lebo sem chodili prevažne slovenskí obyvatelia, s bohatým vstupným neskorogotickým portálom. Opevnenie tvoril vysoký kamenný múr a kruhové bašty. Najdôležitejšou časťou opevenia bola vstupná brána s barbakanom, dostavaná v r.1512, do ktorej sa vstupovalo dvoma bránami, pre povozy a pre peších. V tom období prešiel farský kostol nákladnou stavebnou úpravou, ktorú podnes dokumentuje zachované oratórium s gotickou krížovou klenbou, bočná kaplnka sv. Barbory a neskorogotickým krídlovým oltárom od Majstra Pavla z Levoče a neskorogotická bronzová krstiteľnica od majstra Jodoka. Typologickou zaujímavosťou sú portréty svätých, ktorými iluzívne nahradili konzoly pod klenbou v presbytériu. Interiér kostola bol v tých časoch velmi hodnotný, hl. oltár vyhotovil Majster Pavol z Levoče a údajne bol ešte monumentálnejší ako levočský. Podľahol však ničivému požiaru v r.1761; 1767 ho nahradili barokovým oltárom s obrazmi od významného rakúskeho maliara J. L. Krackera. Zrútenú klenbu nahradili barokovou, s iluzívnou architektonickou freskou v presbytériu od A. Schmidta z r.1767-70. Z tohto obdobia pochádzajú aj typické siluety s cibuľovitými medenými strechami. Do mestského hradu po čase včlenili aj mestskú radnicu. V druhej tretine 16. stor. prešla viacerými stavebnými úpravami, ktoré jej vtlačili dnešný ráz. V r.1546 ju podstatne rozšírili a prestavali. Čoskoro nato, v rockoch 1564-1565, majster Peregrinus upravil jej priečelie vrátane starej neskorogotickej loggie a budovu ukončil renesančnou atikou s lastovičími chvostmi.

Pôdorys hradného areálu Pôdorys farského kostola Pohľad na baštu opevnenia Pohľad na hrad zo začiatku 20.storočia Hrad v 70tych rokoch 20.storočia


Viac
Súčasný stav:
V súčasnosti je v areáli hradu, v budove bývalej radnice, Stredoslovenská oblastná galéria. Kostoly a Matejov dom sú v prevádzke, veža s bránou a barbakanom chátra.
Celkový pohľad na hrad... ...z hlavného námestia Vstupná brána a veža Strieľne na vstupnom opevnení Hlavná veža
SV pohľad, vľavo budova radnice Detail kvádrovania veže Operáky veže s vyľahčovacími oblúkmi Bašta, v pozadí veža kostola Bašta v západnej časti opevnenia
Matejov dom Severná časť opevnenia, za ňou biely Slovenský kostol Pôvodne románsky, farský kostol Detail výzdoby fasády kostola Schodiskové veže farského kostola


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

I like your information… I

I like your information… I have never seen like this. You information not only interesting but mean full for me and other peoples who visit your site. But unfortunately I did not write any more due to my study because I want to update me in IT field and make me better and better. I did not spend all time at my study, also give time on music, sports and internet browsing for find out more and more great full and latest information. But i like to join you group and happy that i am a part of your group via make an account on your site and reply to your post. Have a nice day windows 7 70-680
646-205 CSE
642-813 switch
642-902 route
icnd 1 640-822
icnd 2 640-816
642-832 tshoot
QOS 642-642
640-863 DESGN
642-374 CXFS
640-553 IINS
646-364 CXFA
642-384 CXFF
640-721 IUWNE
646-671 AWLANAM
646-230 AUCAM

I like your information… I

I like your information… I have never seen like this. You information not only interesting but mean full for me and other peoples who visit your site. But unfortunately I did not write any more due to my study because I want to update me in IT field and make me better and better. I did not spend all time at my study, also give time on music, sports and internet browsing for find out more and more great full and latest information. But i like to join you group and happy that i am a part of your group via make an account on your site and reply to your post. Have a nice day Control Arm

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,