Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » O nás

O nás

Občianske združenie Slovenské Turistické Služby, je dobrovoľnou, nepolitickou, záujmovou organizáciou. Združenie vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky podľa zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení neskorších úprav. Hlavným poslaním združenia je podpora rozvoja cestovného ruchu a vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj a zvyšovanie profesionality v cestovnom ruchu v Slovenskej republike.
Okolo nás je stále mnoho pamiatok z minulosti. Niektoré poznáte, iné upadli do zabudnutia. Mnohé z nich chátrajú a pritom ide o nevyčísliteľné hodnoty – naše kultúrne dedičstvo. Zachrániť všetky je prakticky nemožné a preto prichádzame o jeden z našich unikátov. A literatúra naše pamiatkytaktiež zanedbáva.

V roku 2005 vznikla myšlienka združovať všetky informácie o našich pamiatkach na internete s doplnením ďalších informacii a aspoň takto ich zachovať budúcim generáciám. Vďaka finančnej podpore Európskej únie sa nám to podarilo. Naša vďaka patrí aj našim spolupracovníkom za neoceniteľné informácie a rady pri realizácii projektu.
www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,