Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Veratín hrádok

hrádok Liptovský Ján


Kraj: Žilina | Okres: Liptovský Mikuláš | Obec: Liptovský Ján

Stručný popis:
Stopy po osídlení na vrchu Veratín, juhovýchodne nad Liptovským Jánom.
História:
Chotár osady Liptovského Jána (okolo roku 1000 p.n.l.) osídlil ľud lužickej kultúry (doba bronzová), ktorý staval svoje príbytky na strategicky dôležitých vyvýšeninách, ktoré dômyselne opevnil. Takéto opevnenie - hradisko sa nachádzalo na vrchu Hrádok Roku 1263 kráľ Belo IV. kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimírska a Kenska, odmenil za verné vojenské služby Bogomírovho (Bogomerius/Bohumír) syna Vavrinca z Liptova, keď mu dal rozsiahle územie nazývané VEZVERYS (Vesueres), o ktoré Bogomír kráľa požiadal. Bol to rovinatý, čiastočne už roľnícky obrábaný majetok pri potoku Štiavnica, ale aj zalesnené a horské územie severnej časti Nízkych Tatier. V donačných písomnostiach sa niekoľkokrát vyskytuje pojem terre Vezveres, čo môže znamenať zem vresová, neskoršie possessiones Vezveres, Wezures a Domanyulese (1263-1299), čo znamená už usadlosť s obydlím pravdepodobne Ves Vresová na vresovišti. Príčinlivý komes (comes) Bogomír zrejme využil slobodu sťahovania, ktorú mali liptovskí populi na základe kráľovho privilégia z roku 1257 a prilákal sem nových osadníkov z okolitých starších liptovských dedín. V roku 1285 dostáva banské privilégium na dolovanie a ryžovanie zlata v Bociach od kráľa Ladislava IV. a môžeme predpokladať, že na svoju ochranu vystaval opevnený hrádok, či sídlo. Či išlo o obydlie na vrchu Veratín, alebo opevnené panské sídlo priamo v niektorej z dedín sa nám nepodarilo zistiť. Kráľ Ladislav IV. potvrdil Bogomírovi vlastníctvo majetku aj v roku 1285, ale najmä v roku 1286. Vtedy Bogomíra, ako prisťahovalca, hosťa, pravdepodobne za vojenské zásluhy Ladislav IV. povýšil na šľachtica. V tom čase však Bogomír okrem tohto majetku vlastnil aj Trstené, Bobrovec, Beňadikovú, Važec, Štrbu a Porúbku. Jánsky majetok nechal Bogomírovým synom roku 1293 aj kráľ Ondrej III. a v ich vlastníctve zostal aj po roku 1299. Ďalšie správy o hrádku ani jeho majiteľoch nemáme.
Exteriér:
Ak stál hrádok na vrchu Veratín, ako ukazuje aj dobová kresba, staviteľ využil predchádzajúce obranné valy a priekopy hradiska. Viacerí bádatelia predpokladajú, že išlo o drevený, resp. drevozemný hrádok a preto je dnes ťažké určiť jeho veľkosť a rozlohu, pretože stopy po predchádzajúcom osídlení sú na celom vrchu Veratín.
Súčasný stav:
Momentálne sa snažím dopátrať k záznamu o archeologickom skúmaní na vrchu, ktorý by mohol dať jasnejšie informácie o existencii hrádku.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,