Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Veratín hrádok

hrádok Liptovský Ján


Kraj: Žilina | Okres: Liptovský Mikuláš | Obec: Liptovský Ján

Stručný popis:
Stopy po osídlení na vrchu Veratín, juhovýchodne nad Liptovským Jánom.
História:
Chotár osady Liptovského Jána (okolo roku 1000 p.n.l.) osídlil ľud lužickej kultúry (doba bronzová), ktorý staval svoje príbytky na strategicky dôležitých vyvýšeninách, ktoré dômyselne opevnil. Takéto opevnenie - hradisko sa nachádzalo na vrchu Hrádok Roku 1263 kráľ Belo IV. kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, Ramy, Srbska, Haliče, Vladimírska a Kenska, odmenil za verné vojenské služby Bogomírovho (Bogomerius/Bohumír) syna Vavrinca z Liptova, keď mu dal rozsiahle územie nazývané VEZVERYS (Vesueres), o ktoré Bogomír kráľa požiadal. Bol to rovinatý, čiastočne už roľnícky obrábaný majetok pri potoku Štiavnica, ale aj zalesnené a horské územie severnej časti Nízkych Tatier. V donačných písomnostiach sa niekoľkokrát vyskytuje pojem terre Vezveres, čo môže znamenať zem vresová, neskoršie possessiones Vezveres, Wezures a Domanyulese (1263-1299), čo znamená už usadlosť s obydlím pravdepodobne Ves Vresová na vresovišti. Príčinlivý komes (comes) Bogomír zrejme využil slobodu sťahovania, ktorú mali liptovskí populi na základe kráľovho privilégia z roku 1257 a prilákal sem nových osadníkov z okolitých starších liptovských dedín. V roku 1285 dostáva banské privilégium na dolovanie a ryžovanie zlata v Bociach od kráľa Ladislava IV. a môžeme predpokladať, že na svoju ochranu vystaval opevnený hrádok, či sídlo. Či išlo o obydlie na vrchu Veratín, alebo opevnené panské sídlo priamo v niektorej z dedín sa nám nepodarilo zistiť. Kráľ Ladislav IV. potvrdil Bogomírovi vlastníctvo majetku aj v roku 1285, ale najmä v roku 1286. Vtedy Bogomíra, ako prisťahovalca, hosťa, pravdepodobne za vojenské zásluhy Ladislav IV. povýšil na šľachtica. V tom čase však Bogomír okrem tohto majetku vlastnil aj Trstené, Bobrovec, Beňadikovú, Važec, Štrbu a Porúbku. Jánsky majetok nechal Bogomírovým synom roku 1293 aj kráľ Ondrej III. a v ich vlastníctve zostal aj po roku 1299. Ďalšie správy o hrádku ani jeho majiteľoch nemáme.
Exteriér:
Ak stál hrádok na vrchu Veratín, ako ukazuje aj dobová kresba, staviteľ využil predchádzajúce obranné valy a priekopy hradiska. Viacerí bádatelia predpokladajú, že išlo o drevený, resp. drevozemný hrádok a preto je dnes ťažké určiť jeho veľkosť a rozlohu, pretože stopy po predchádzajúcom osídlení sú na celom vrchu Veratín.
Súčasný stav:
Momentálne sa snažím dopátrať k záznamu o archeologickom skúmaní na vrchu, ktorý by mohol dať jasnejšie informácie o existencii hrádku.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,
air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher woolrich outlet online peuterey outlet online golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online