Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Svinica hrádok

Svinica hrádokKraj: Košice | Okres: Košice - okolie | Obec: Svinica

Stručný popis:
Na zalesnenom kopci zvanom Várhegy, na východ od obce, sa nachádzajú zvyšky malého hrádku, oktorom sú zmienky v župných monografiách.
História:
O hrádku existujú zmienky v župných monografiách. Z najstarších písomných prameňov vyplýva, že v obci bolo šľachtické sídlo. Aj keď sa v nich nenachádza zmienka o jeho výstavbe, jednako je možné predpokladať jeho vznik na prelom 12. a 13.storočia.
Exteriér:
Pozostatky malého stredovekého hrádku v pôdoryse vykazujú oválnoelypsovvitý tvar severojužného smeru. Hrádok bol dlhý asi 50 metrov a široký 28 metrov. Bol obohnaný maltou spájaným múrom hrúbky 1 meter. V teréne sa rysuje v dvoch úsekoch na východnej strane. V severnej časti hrádku v smere prístupovej cesty stála okrúhla obranná veža. Na nádvorí sú náznaky palácovej stavby s rozmermi asi 12 x 8 metrov. Hrádok bol opevnený mohutnou priekopou hlbokou 4 - 5 metrov a valovým opevnením, vzdialeným od murovaného opevnenia 12 až 15 metrov. Zároveň bol chránený príkrymi svahmi terénu. Zo severnej strany sa kopec mierne zvažuje. Odtiaľ viedla prístupová cesta, ktorej vstup do hrádku zabezpečoval drevený most ponad priekopu. Vstupná brána sa rysuje vo východnej časti. Bola asi 5 metrov široká. Prístupová cesta mala šírku asi 4 - 5 metrov. Z hrádku sa zachovali len náznaky v teréne, čiastočne priekopa, zhluk kamenia na mieste paláca a kráter na mieste veže.
Súčasný stav:
Loklaitu preskúmali Slivka/Vallašek. My sme ju navštívili 6/2006 a vzhľadom na množstvo zelene a olistenia sme nezistili dalšie novšie podrobnosti.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,