Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Šivetice hrádok

Sucta, Suecte, Suvete, Šivetický hrádok, Múrik


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Revúca | Obec: Šivetice

Stručný popis:
Juhovýchodne od Jelšavy a severozápadne od obce Šivetice sa nachádzajú pozostatky neveľkého hrádku v polohe Múrik.
História:
Usadlosť Šivetice vznikla na kráľovskej pôde. V 13. storočí viedli o toto územie spor gemerskí Ákošovci a Záchovci. Spor skončil v prospech šľachticov Záchovcov a tí si pravdepodobne na upevnenie moci postavili nad obcou hrádok. Stredoveký murovaný hrádok signalizuje už aj názov polohy. Hrádok pre svoju odľahlú polohu časom prestal vyhovovať a po zmene vlastníckych vzťahov už nebol obnovený a zanikol.
Exteriér:
Hrádok bol murovaný z kameňa a išlo o blokovú vežovú stavbu s rozmermi cca 8x8m, ktorej murivo bolo hrubé asi 2m. Situovaná bola na najvyššie miesto vrchu. Okolo veže bol obvodový kamenný múr oválneho pôdorysu s priemerom cca 25m. Za murovaným objektom je pomerne hlboká priekopa a valové opevnenie s obvodom cca 45m, ktoré obklopuje samotný hrádok. Opevnenie je s prístupnejšej časti posilnené prstencovým valom.
Pôdorys hrádku - M.Slivka Ideová rekonštrukcia - R.Mazánik
Súčasný stav:
Dnes sú viditeľné stopy po valoch a priekopách. Zachovali sa fragmenty obvodového muriva najmä na juhozápadnej strane, pôvodná hrúbka múru sa však nedala povrchovým prieskumom zistiť. Zachovali sa aj veľmi deštruované fragmenty muriva veže. V teréne je čitateľný pôdorys hrádku. Objekt je zarastený lesom.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,