Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Historická architektúra

Historická architektúraUmeleckostavebný vývin Ilavy III.časť
04.6.2008 - Pokojný tok života mestečka Ilavy v 18.storočí narušila veká živelná pohroma. Dňa 3. mája 1779 vypukol oheň v dome Jána Bukaya a neobyčajne rýchlo sa rozšíril po celom mestečku. A. Lombardini uv&aac Viac...

Umeleckostavebný vývin Ilavy II. časť
14.9.2006 - Farský kostol a školu v Ilave mali krátko v rukách katolíci. Roku 1674 vizitoval ilavskú farnosť trenčiansky archidiakon Juraj Novosedlík. Do zápisnice zaznačil niekoľko pozoruhodných poznámok o vn&uacu Viac...

Umeleckostavebný vývin Ilavy I.časť
14.9.2006 - Na konci 19. storočia napísal A. Lombardini o Ilave pozoruhodné slová: "Mestečko Ilava veľmi príjemne pôsobí na cestovateľa svojím mestským rázom; poschodovými domami a dosť peknými ulicami, Viac...

Ruiny a ich význam v dejinách architektúry a pamiatkovej starostlivosti
15.8.2006 - Hoci si aj živočíchy stavajú svoje príbytky, architektúra symbolicky oddeľuje človeka od prírody. Až ruina ju opäť robí prírodnou. Je Viac...

Vývoj hradov a zámkov na Slovensku I.
08.7.2006 - podľa Evy Križanovej a Blanky PuškárovejObsah článku:1. Počiatky feudálnych sídel2. Základ areálu v 13. storočí3. Pr Viac...

Vývoj hradov a zámkov na Slovensku II.
08.7.2006 - podľa Evy Križanovej a Blanky PuškárovejObsah článku pokračovanie:5. Od renesancie k baroku6. Rúcanie v 17. a 18. storočí 7. Viac...

Náš najväčší hrad nie je Spišský
27.12.2006 - Pustý hrad nad Zvolenom je po sýrskom Crak de Chevalier druhým najrozsiahlejším hradom na svete. Trináste storočie a hrozba Tatárov. Kadiaľ prešli, tam ani tráva nerástla. Práve preto začali na &ua Viac...

Vývoj fortifikácií V. :Prestavby a obnova hradov
23.12.2006 - V období relatívnej konsolidácie pomerov, ku ktorej došlo v 14. storočí po upevnení ústrednej kráľovskej moci Anjouovcov, pochádzajúcich z Talianska. V plnej šírke rozkvitlo gotické umenie a rytierska kul Viac...

Vývoj fortifikácií IV. :Nástup šľachty
23.12.2006 - Obdobie druhej polovice 13. storočia je obdobím veľkých hospodárskych a spoločenských zmien. Namiesto starých rodov nastúpila nová šľachta vyšlá z radov užšieho kráľovského sprievodu sprevádzaj Viac...

Vývoj fortifikácií III. :Kráľovské hrady
08.11.2007 - Najväčšie kráľovské hrady boli ako kedysi v období Veľkomoravskej ríše administratívnymi sídlami politickej a cirkevnej organizácie. V nich sa sústredila komitátna (stoličná, župná) správa Viac...

Vývoj fortifikácií II. :Opevnenia Veľkej Moravy a prvé hrady
23.12.2006 - Spojením dvoch najväčších slovanských kniežatstiev Moravy a Nitry vznikla na prechode do 9. storočia Veľkomoravská ríša. Vtedy je naše územie už husto osídlené. Obývané boli predovšetk&yacu Viac...

Vývoj fortifikácií I. :Prvé opevnenia na Slovensku
23.12.2006 - Prvé opevnené miesta na Slovensku boli rozsiahle hradiská obklopené zemnými valmi, ktoré vznikli v predfeudálnej spoločnosti ako útočištia pred nepriateľom. Najstaršie z nich sú ešte z obdobia, keď na na&scaro Viac...

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,