Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Záchrana hradov » Seminár hradológov Dobrá Voda 2006

Seminár hradológov Dobrá Voda 2006

V dňoch 8. až 10. decembra 2006 sa konal seminár hradológov v Škole v prírode v obci Dobrá Voda. Hradárov, zvyknutých na nepohodlie aké je bežné pri táborení na hradoch, privítalo útulné vykúrené zariadenie s pohodlným ubytovaním.

Postaral sa o to hlavný organizátor Metod zo združenia Renova, ktorý celú akciu zorganizoval a získal aj finančné prostriedky z fondu ministerstva kultúry. Ako prví prišli tí z najväčšej diaľky, Boris a Rado z košického združenia Pro Castellum. Ešte v piatok večer premietli svoj film o histórii a súčasnosti rozsiahleho hradu na severozápad od Košíc na vrchu Hradová, z ktorého dnes poznáme už len nepatrné zvyšky. Svoje združenie založili s cieľom podniknúť kroky, ktoré by viedli k oživeniu a záchrane Košického hradu. V priebehu piatku a soboty postupne dochádzali na seminár ďalšie združenia.

Oficiálne zahájenie bolo v sobotu po raňajkách. Svoje prezentácie postupne predstavili združenia:

Pro Castellum hrad Košice,
Združenie na záchranu Lietavského hradu,
Donjon, hrad Sklabiňa,
Rondel, hrad Čabraď,
Apponiana, hrad Oponice,
Historicko astronomická spoločnosť, hrad Lednica,
Leustach, hrad Hrušov,
Katarínka, kláštor a kostol sv. Kataríny,
Renova, združenie usilujúce o záchranné práce na hrade Dobrá Voda,
Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva, hrad Uhrovec,
Diadém-združenie záchrany hradu Blatnica,
Čierny hrad,
Združenia na záchranu hradu Šášov.

Súčasťou sobotňajšieho programu bola aj návšteva kláštora sv. Kataríny. Z Dobrej Vody cez Dechtice, ku kaštieľu Planinka, ktorý dal v 18. storočí postaviť gróf Erdödy, sme sa doviezli autami a potom sme pokračovali asi hodinu lesnou cestou až ku zrúcanine kláštora sv. Kataríny. Najprv sme si prezreli miesto, kde každý rok táboria mladí ľudia, ktorí sa snažia o záchranu zrúcanín. Odtiaľ za chvíľu sme dorazili k monumentálnym zrúcaninám kostola a kláštora. Odborný výklad o tohtoročných prácach aj o histórii podal predseda Združenia Katarínka, Benignus.
Po návrate a dobrej večeri, pokračoval program seminára ďalšími prezentáciami a záverečnou diskusiou, ktorá sa pretiahla až do neskorých nočných hodín.

V nedeľu po raňajkách sme si ešte zašli na prehliadku zrúcanín hradu Dobrá Voda a po návrate a nasledujúcom obede sa seminár skončil. Možno konštatovať, že splnil svoju úlohu, ktorou bolo v príjemnom, skoro rodinnom prostredí sa navzájom informovať o práci pri záchrane našich stavebných pamiatok a podporiť a zoznámiť sa aj s novými organizáciami, ktoré sa pustili do ťažkej, ale užitočnej práce, zachrániť a zachovať tieto pamiatky pre budúce generácie.

Správu napísal Fero Kostroš zo združenia Zachráňme hrady.

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,