Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Banskoštiavnická Kalvária bude krajšia

Banskoštiavnická Kalvária bude krajšia

Kalvárskemu fondu sa podarilo získať zmluvu na 2O miliónov Sk. Tieto peniaze by mali investovať do záchrany havarijných stavov a na vybudovanie záchytného bodu pre návštevníkov Kalvárie. Prvé úlohy sú zastabilizovanie a vyriešenie kritického stavu spodného kostola, ktorý by mal slúžiť aj pre vytvorenie informačno-turistického centra tohto objektu a celkového areálu. Predstava Kalvárskeho fondu je taká, že v najväčšom objekte - dolnom kostole, by v jednej časti vznikla expozícia histórie a súčasnosti Kalvárie.

Banskoštiavnická Kalvária, ktorá spadá pod ochranu UNESCO, je dlhodobo v dezolátnom stave. Celkové náklady na jej rekonštrukciu sa odhadujú na 100 miliónov Sk. Bez príspevku nadácie, by sa práce na záchrane Kalvárie nemohli rozbehnúť.

Kalvária v Banskej Štiavnici je jednou z najcennejších barokových pamiatok na Slovensku. Jej dezolátny stav ju minulý rok posunul do zoznamu 100 najohrozenejších pamiatok sveta organizácie World Monument Fund. Žiadna iná pamiatka na Slovensku nie je do tohto zoznamu zaradená. V reakcii na to vzniklo opätovne po 57 rokoch združenie Kalvársky fond. Rovnomenné združenie sa staralo o Kalváriu presne 200 rokov, kým nebolo v roku 1951 komunistickým režimom zrušené.

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Looking for that unique gift

Looking for that unique gift for that special someone? Consider the special 70-450 created by Misty Clendenin. All proceeds 70-536 exam go to support the buildings and all programs at the Southern Cultural Heritage Center

-----------------------------

70-620 | 70-640

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,