Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Dubnica hradište

Halštatské hradisko Dubnica


Kraj: Trenčín | Okres: Prievidza | Obec: Bojnice

Stručný popis:
Skúmaná archeologická lokalita - Dubnica hradište, Dubnica, časť mesta Bojnice.
História:
Dubnica bola osídlená už v praveku, v osadách na polohách Pod Grúňom, Na kopaničkách, popri potoku Dubnička, ako aj v neďalekých Bojniciach. V eneolite – mladšej dobe kamennej (2000-1900 p.n.l.) sa v polohe Dolné Lány rozkladala pastiersko – roľnícka osada s polozemnicami a zemnicami, s obyvateľmi nesúcimi bošácky typ kultúry. Ľud lužickej kultúry prichádza na hornú Nitru v období mladšej a neskorej doby bronzovej – 1200-700 rokov p.n.l. a zostáva tu aj počas staršej doby železnej – halštatu (700- 400rokov p.n.l.). Na ťažko dostupných polohách budoval opevnené hradiská s cieľom chrániť obyvateľstvo pred nepriateľskými nájazdmi. Tieto hradiská sa nazývajú útočištné, lebo sa v nich obyvateľstvo ukrývalo len v čase nebezpečenstva. Takéto hradisko vybudovali aj na kopci Hradište.
Exteriér:
V Dubnici vybudovali útočištné hradisko na polohe Hradište, severozápadne od obce. Zo severnej strany kopec Hradište obteká potok Dubnička. Vrcholová plošina rozmerov 34 x 5 m je chránená mohutným valom. Maximálny priemer vonkajšieho opevnenia je cca 70 x 40m ( 72 x 39m). Vzhľadom na rozmery patrilo medzi menšie hradiská. Valové opevnenie má elipsovitý pôdorysný tvar, ktorý severným smerom stúpa.
Súčasný stav:
Archeologický výskum tu realizovala PhDr. Marta Remiášová v roku 1981. Počas výskumu bola zistená konštrukcia valového opevnenia, menšie množstvo keramiky a bronzových nálezov, čo dosvedčuje iba to, že hradisko bolo obývané skutočne len v časoch nepokojov. Z bronzu boli nájdené ihlice na spínanie odevov, z keramiky črepy z črpákov, zásobníc, hrncov, džbánov, amfor. Našiel sa tu aj hlinený praslen, úštepy kremeňa, ktorý sa používal ako kresadlo. Nálezy potvrdzujú existenciu hradiska aj v staršej dobe železnej (halštatskej). V súčasnosti bol k hradisku vybudovaný náučný chodník z časti Dubová
Pôdorys:

Pôdorys z tabule náučného chodníka.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,
air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher woolrich outlet online peuterey outlet online golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online