Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Letné archeologické praktikum hrad Lednica

Letné archeologické praktikum hrad Lednica

30/06/2008 - 00:00
20/07/2008 - 23:00
Etc/GMT+2

Pondelok 30.6.2008 – Piatok 4.7.2008

9:00 Dobrovoľné práce na hrade
13:00 obed
18:00 koniec prác
+ večerné posedenie na nádvorí hradu, v prípade nepriaznivého počasia v obytnom kamióne

Práce: murovanie kaverny vedľa vstupného schodiska v barbakane, vyšpárovanie severovýchodnej steny paláca, vypratanie pivnice od vecí

Sobota 5.7.2008
Voľný deň, hrad pre verejnosť uzatvorený

Nedeľa 6.7.2008
Príchod dobrovoľníkov, špárovanie vybraných úsekov

Pondelok 7.7.2008
08:00    Raňajky
09:00     Prezentácia postupov pri záchrane pamiatky, dobrovoľne zapojenie účastníkov do záchranných prací
10:00     TV Trenčín
13:00    Obed
14:00     Dobrovoľné práce na hrade
19:00    Večera
+ večerná diskusia s archeológom

Práce: vytyčovanie sond

Utorok 8.7.2008 – Piatok 11.7.2008
08:00    Raňajky
09:00     Dobrovoľné práce na hrade
13:00    Obed
14:00     Dobrovoľné práce na hrade
19:00     Večera
+večerné prednášky o kultúrnych pamiatkach, diskusia s archeológom

Práce: kopanie po 20 cm vrstvách a dokumentovanie

Sobota
Murovanie a špárovanie odkrytých murív

Nedeľa 13.7.2008
Voľný deň, hrad pre verejnosť uzatvorený

Pondelok 14.7.2008 – Piatok 18.7.2008
08:00    Raňajky
09:00     Dobrovoľné práce na hrade
13:00    Obed
14:00     Dobrovoľné práce na hrade
19:00    Večera
+večerné prednášky o kultúrnych pamiatkach, zoznámenie sa s okolitými pamiatkami

Práce: pondelok kreslenie a zapaženie sond, kopanie po 20 cm vrstvách a dokumentovanie

Sobota 19.7.2008
Murovanie a špárovanie odkrytých murív,
Záverečná komisia za účasti KPU TN, PU SR, Obce Lednica

Nedeľa 20.7.2008
Ukončenie workshopu a jeho vyhodnotenie

Dobrovoľníkom, ktorý budú mať záujem aktívne sa do projektu zapojiť, po dohode uhradíme cestovné, zaistíme ubytovanie, stravu v prípade úspechu grantu zaistíme 1x denne teplý obed.

Viac informácií Vám poskytne:
e-mail: kastelan@hradlednica.sk
tel.: +421905645523
http://www.hradlednica.sk

Odborný garant archeologických prác Pamiatkový úrad SR
 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,