Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Pridať obrázok

Pridať obrázok

Ak pridávate obrázok stačí vedieť kde na vašom disku ho máte. Nájdite ho cez Vyhľadať... (Browse...) a potom stlačte Pridaj súbor (Add file). Obrázok sa uloží na náš server. Obrázky sa nedajú zo servera odstrániť bežným užívateľom, aby ste si nemazali fotky navzájom.

Ak je obrázok vhodne pripravený a pridáte aj popis, objaví sa pri pamiatke za pár dní. Ak nie, musíte počítať so zdržaním, pretože ho musím upraviť, čo pri množstve obrázkov ktoré mám môže trvať aj viac ako mesiac.

Postup vkladania obrázku:

  1. Pripravte si fotografie tak, aby mali rozmer 640x480. resp. max 480 na výšku.
    Ak neviete upraviť rozmer fotografií, odporúčam tento editor IrfanView je zadarmo, netreba ho zložito inštalovať, zaberá málo miesta a vie toho veľa. Tu je návod ako orezávať a zmenšovať vaše fotky.
  1. Obrázky vkladajte len JPEGy. V prípade, že pridávate monochromatické kresby, môžete vkladať GIFy.
  2. Názov obrázku sa skladá z mena lokality a mena objektu napr. zilina_kostol_01.jpg
  3. Ak vkladáte viac obrázkov (to poteší), očíslujte ich.
  4. Pripravte si popis obrázkov, minimálne uveďte autora a dátum fotenia. Na popis použite programík Notepad, alebo WordPad (sú súčasťou Windows).
  5. Popis uložte na server rovnakým postupom ako obrázky, nazvite ho napr.: zilina_kostol_popis.txt
  6. Ak vkladáte obrázok od iného zdroja, napríklad obrázok z internetu, kresbu z archívu, či sken z knihy, uveďte autora aj zdroj – odkiaľ obrázok je, prípadne súhlas autora s jej uverejnením ak je na obrázok copyright.
  7. Nevkladajte fotky objektov, ktoré už na stránke majú dostatok fotiek, stačí nám aj 1-2 fotky z pamiatky, ktorej fotka chýba.
Nevhodné obrázky, obrázky zlej technickej kvality, ale aj obrázky bez základného popisu zaradené k pamiatke nemôžu byť. Server www.pamiatky.net nebude porušovať autorské práva. Viac o copyrights nájdete tu.

Ďakujeme za všetky vaše fotky, obrázky či informácie a tešíme sa na spoluprácu pri zviditeľňovaní našich krásnych a hodnotných pamiatok.

                        Robert Mazánik
                            za redakciu www.zamky.sk, www.pamiatky.net

 


Subor:

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,