Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Markušovce kaštieľ

Markušovce kaštieľ

Mariássyovský kaštieľ, kaštieľ Mariášiovcov a letohrádok Dardanely


Kraj: Košice | Okres: Spišská Nová Ves | Obec: Markušovce

Stručný popis:
Pôvodne renesančný, neskôr rokokovo upravený kaštieľ obklopený parkom, reprezentačné sídlo feudálnych majiteľov v centre obce Markušovce - Mariássyovcov. V areáli kaštieľa letohrádok Dardanely.
História:
Kaštieľ - najreprezentačnejší v strede obce - vznikol v období renesancie. Postavil ho v roku 1643 František Mariássy ako renesančnú blokovú pevnosť s kruhovými vežami na nárožiach. Budovu ukončovala atika, fasády rytmicky členili kamenné okná. Priestory kaštieľa a budov, ktoré v období renesancie dotvorili jeho najbližšie prostredie, sa využívali aj ako humanistická škola, ktorú založil v roku 1567 Pavol Mariássy (do vybudovania kaštieľa bola škola na hrade). Jej činnosť sledujeme až do roku 1673. Škola sa zameriavala na prednášanie jazykov vrátane slovenčiny a na reálne predmety. Medzi jej prednášateľov patrili českí bratia, početná skupina kňazov na čele so Z. Cedarom a M. Molitorom a predpokladá sa, že sa tu zastavil na svojej ceste do Bieleho Potoka aj J. A. Komenský. Kaštieľ slúžil svojím majiteľom ako opevnené sídlo sto rokov. V roku 1745 dokončili nové objekty v areáli kaštieľa a upravili aj dve priestranné rozľahlé hospodárske budovy, situované po stranách kaštieľa, uzatvárajúc tak parcelu. V roku 1773 začali aj s obnovou vlastného kaštieľa so snahou zmeniť jeho výzor na módne rokokové sídlo.
Krátko nato začali stavať letohrádok zvaný Dardanely, ktorý mal riešiť nedostatok barokových reprezentačných priestorov v objekte starého kaštieľa. So stavbou začali v roku 1778, vybudovali ústredný rizalit so slávnostnou sálou, ktorej steny pokryli freskami čerpajúcimi z antických a mytologických motívov. Dôvodom tejto stavby bola predovšetkým očakávaná návšteva cisára Jozefa II., ktorá sa však neuskutočnila. Preto aj stavebné práce prerušili. Bočné krídla sa dostavali až počas pamiatkovej obnovy v 70-tych rokoch minulého storočia podľa pôvodného projektu.
Pohľadnica zo začiatku storočia Marián Velba
Interiér:

Kaštieľ - zachovalo sa pôvodné renesančné členenie s ústredným schodišťom vo dvorane, z ktorej sú prístupné aj jednotlivé miestnosti na prízemí. V miestnostiach valené klenby s lunetami a kláštorné klenby s bohatým štukovým dekorom. Z čias romantických úprav pochádza interiér zasadacej miestnosti Csákyovcov.

Letohrádok – v ústrednom poschodovom pavilóne, v slávnostnej sieni sú na klenbe rokokové maľby s mytologickými scénami.V bočných krídlach nevhodné schodište a zariadenie z konca 70tych rokov, snáď podľa pravidla „nech každý vidí, že to nie je pôvodné“.

Exteriér:

Kaštieľ - dvojpodlažná dvojtraktová stavba s obdĺžnym blokovým pôdorysom s vysokou atikou a s nárožnými okrúhlymi baštami. Neskôr rokokovo upravená so snahou prekryť ťažké hmoty renesančnej opevnenej budovy súdobým architektonickým výrazom. Súčasťou tejto novej koncepcie je aj vstupný rizalit a centrálne umiestnená vežička s bohato členeným tvarom strechy. Najväčšou zmenou bolo však zhotovenie falošného radu okien, ktoré opticky znížilo vysokú renesančnú atiku a vytvorilo zdanie trojpodlažnej budovy. Rokokovo upravená fasáda členená bohatými štukami hlavíc pilastrov a lizén s bohato zdobenými oknami na poschodí. Po stranách kaštieľa hospodárske budovy s maľovanou fasádou. Kaštieľ bol obklopený francúzskym parkom, ktorého súčasťou je aj letohrádok Dardanely.

Pôdorys kaštieľa

Letohrádok – postavený len ústredný poschodový pavilón s trojosou fasádou zakončenou trojuholníkovým tympanónovým štítom v strede s erbom. Bočné krídla dostavané počas pamiatkovej obnovy zodpovedajú pôvodnému zámeru majiteľov.

Súčasný stav:
Dodnes sa zachovala pôvodná dispozícia kaštieľa s bohatými štukovými klenbami. Na rohových baštách sú zachované renesančné strieľne. Kaštieľ aj letohrádok sú prístupné verejnosti. V kaštieli je expozícia historického, najmä empírového nábytku. V prízemí je možné odčítať pôvodnú dispozíciu renesančných miestností kaštieľa, hlavne v kuchyni a vstupnej časti. Najviac nás však zaujal model Markušovského hradu.

V letohrádku Dardanely je umiestnená expozícia klávesových hudobných nástrojov a občas tu bývajú v slávnostnej sieni aj koncerty.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,
air max pas cher air max pas cher air max pas cher air max pas cher nike tn pas cher nike tn pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher chaussures de foot pas cher woolrich outlet online peuterey outlet online golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online hogan outlet online